จำหน่ายเตียงผู้ป่วยด้วยฟังก์ชันคุ้มค่า คุ้มราคา สะดวกได้ทั้งผู้ดูแลและตัวผู้ป่วย

จำหน่ายเตียงผู้ป่วย
January 18, 2022 0 Comments

                ในปัจจุบันการจำหน่ายเตียงผู้ป่วยได้มีการผลิตหลากหลายรูปแบบมาให้เลือกสรร และมีหลายระดับราคา โดยสามารถเลือกที่ลงตัวกับความต้องการ เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้งานเตียงแตกต่างกัน การเลือกให้เหมาะสมก็ถือเป็นการดูแลที่มีคุณภาพได้ในระดับหนึ่ง ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้น ยังสามารถนำมาปรับใช้งานกับผู้สูงอายุได้อีกด้วย ทำให้เตียงมีการออกแบบพิเศษเพื่อการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับระดับความสูง-ต่ำ ปรับตามความเหมาะสมของสรีระร่างกายผู้ใช้งาน และมีฟังก์ชันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สะดวกทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องอยู่ลำพังก็ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี ลดภาระและลดภาวะความเครียดให้ตัวผู้ป่วยเอง คุณภาพการใช้ชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ฟังก์ชันคุ้มค่า คุ้มราคาจากการจำหน่ายเตียงผู้ป่วย เลือกเองได้อย่างมั่นใจ ฟังก์ชันการปรับระดับ ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดที่แหล่ง    ต้องมีอย่างแน่นอน โดยมีให้เลือกทั้งแบบปรับระดับเองด้วยมือหมุนและการปรับระดับแบบอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งจะมีระดับไกร์เตียงให้เลือกใช้งาน อย่างเช่น เตียงแบบ2 ไกร์ สามารถปรับส่วนหัว-ปลายของเตียงได้ แบบ 3 ไกร์ สามารถปรับส่วนหัว – ปลาย และระดับสูง-ต่ำของเตียงได้  หรือฟังก์ชันครบแบบ 5 ไกร์ ที่สามารถปรับส่วนหัว-ปลาย ระดับสูง-ต่ำของเตียงแล้วยังมีฟังก์ชันเสริมเฉพาะในทางการแพทย์ให้อีกด้วย เป็นต้น ราวกั้นสำหรับกันการตกช่วยลดอุบัติเหตุ ที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บได้ ซึ่งจะสามารถเลือกใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นราวกั้นสำหรับเตียงไม้ ราวเหล็ก ราวอะลูมิเนียม และเพิ่มฟังก์ชันแบบพับ หรือถอดได้ ที่สำคัญต้องมีความแข็งแรง มั่นคงและทนทานต่อการใช้งาน มีให้เลือกทั้งราวกั้นด้านเดียวและแบบราวกั้นสองทาง การจำหน่ายเตียงผู้ป่วยที่เพิ่มระบบควบคุมการใช้งานด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อความสะดวกสบายใช้ง่านง่ายมากขึ้น …