ความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
October 1, 2021 0 Comments

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ ความผาสุกทางร่างกายและจิตใจของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุ โรค หรือการบาดเจ็บ นายจ้างต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของตนมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับพนักงานที่จะใช้เมื่อต้องการพักจากการทำงาน  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมักจะทำโดยการตรวจร่างกายหรือผ่านการเก็บตัวอย่างเลือด ตัวอย่างน้ำลาย หรือตัวอย่างปัสสาวะ โดยปกติจะต้องมีการตรวจสุขภาพเมื่อผู้คนเริ่มทำงานเป็นครั้งแรกในงานใดงานหนึ่ง เมื่อพวกเขาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในที่ทำงาน เมื่อย้ายไปยังที่ทำงานใหม่ และเมื่อพวกเขากลับไปทำงานหลังจากขาดงานเกินสี่สัปดาห์  ก่อนเข้าตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต้องเตรียมตัวอย่างไร  นอนหลับให้เพียงพอ สิ่งนี้มักจะถูกลืมแต่ก็สำคัญมาก พยายามนอนให้ได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงทุกคืน และต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์  ทานอาหารเช้า สิ่งนี้จะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณคงที่และให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย อาหารเช้าเพื่อสุขภาพควรมีโปรตีน ไฟเบอร์ และของเหลว เลือกอาหารที่เป็นมิตรกับการควบคุมอาหาร  ดื่มน้ำ การดื่มน้ำปริมาณมากจะช่วยให้เซลล์ทำงานได้อย่างถูกต้องและป้องกันภาวะขาดน้ำ นอกจากนี้ยังป้องกันอาการท้องผูก  ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานโดยไม่ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  มีความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานโดยไม่ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน บางคนอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่คนอื่นอาจเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนไม่ทราบเรื่องนี้ แต่คุณต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัครงานใหม่ การตรวจสุขภาพมักเป็นข้อบังคับสำหรับงานบางอย่างที่หน้าที่ของพนักงานจะต้องสัมผัสกับวัสดุที่อันตรายหรือสารที่ติดเชื้อที่อาจทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมากขึ้น  ความเสี่ยงประการแรกที่เกี่ยวข้องกับการไม่ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานคือคุณอาจไม่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงาน ประการที่สองหากคุณได้รับการว่าจ้างและคุณมีความเจ็บป่วยหรือโรคที่พวกเขาไม่ทราบ ที่ทำงานของคุณจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการสัมผัสคุณ เพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องนั้น ความเสี่ยงที่สามคืออาจเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน  การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีค่าสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เปิดโอกาสให้นายจ้างได้เห็นว่าบุคคลนี้จะเหมาะสมกับวัฒนธรรมของบริษัทหรือไม่ หากพนักงานใช้โอกาสนี้ในการดูแลปัญหาพื้นฐาน พวกเขาจะถูกจัดให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครงานต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนที่จะสมัครตำแหน่งใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการดูแลสภาวะสุขภาพที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำงาน เช่น การออกกำลังกายหรือการทำสมาธิ